Alle berichten van Corine

Training

“Ervaring moet worden gedeeld en doorgegeven” en “Je leert het meest van het overbrengen van de stof aan anderen”. Vanuit deze gedachten is Corine al vanaf 1985 trainer, eerst bij de Beroepsopleiding Advocatuur (en voorlopers), later ook bij de opleiding van mediators, rechters, bedrijfsjuristen, gemeentejuristen. Corine werkt via verschillende opleidingsinstituten en besteedt ca. 20 tot 30% van haar tijd aan het geven van trainingen.

Wat is mediation?

Mediation is een manier om zélf conflicten op te lossen, onder leiding van een professionele, neutrale tussenpersoon. Belangrijke kenmerken van mediation:

 width=

 • De betrokkenen houden zelf zeggenschap over de kwestie, er wordt niet voor hen of over hen beslist
 • De mediator helpt om een vastgelopen overleg weer op gang te brengen
 • De mediator geeft alle betrokkenen de gelegenheid om hún kant van het verhaal over het voetlicht te brengen
 • De mediator zorgt voor evenwicht aan tafel
 • Het gaat om de zakelijke én om de persoonlijke kant
 • Mediation biedt een systematische aanpak
 • Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd door het mediationcontract en het MfN-mediationreglement. Hierdoor kan over alles worden gesproken
 • Mediation biedt een snelle oplossing, tegen relatief lage kosten

Download hier de brochure
over verloop van mediation

Waarom een gespecialiseerde arbeidsmediator?

Mediations rond Arbeid, Organisatie en Samenwerking hebben een aantal kenmerken die speciale kennis en vaardigheden van de mediator vragen:

 • Er staat (financieel en anderszins) veel op het spel
 • Er is sprake van specialistische regelgeving die bepalend is voor mogelijke oplossingen
 • In de verhoudingen tussen werkgever en werknemer spelen machtsfactoren een rol
 • De arbeidsmediator kan betrokkenen helpen om een oplossing te vinden bij tegengestelde belangen
 • Soms zijn er veel mensen betrokken
 • De mediator helpt bij de keuze wie aan tafel komt: is er voldoende mandaat? Wie zijn nodig om écht tot een oplossing te komen? Met of zonder adviseurs of advocaten

Waarom Corine de Jong?

Corine de Jong houdt haar kennis van het arbeidsrecht gedegen bij: ze volgt inhoudelijke nascholingen en maakt deel uit van een kennisnetwerk. Ze heeft een specialisatie opleiding tot arbeidsmediator ontwikkeld die ze een aantal malen per jaar geeft.

Kennis over het arbeidsrecht, de WWZ, re-integratie na arbeidsongeschiktheid, de Wet Poortwachter, WW, fiscale aspecten is in haar ogen nodig voor de arbeidsmediator: niet om de betrokkenen bij te staan als juridisch adviseur, wel om het mediationproces efficiënt te kunnen begeleiden. Kennis van deze zaken voorkomt dat in de mediation een doodlopende weg wordt ingeslagen.

Corine heeft meer dan 20 jaar (en vele honderden mediations) ervaring. Ze houdt van het vak van mediator en kiest bewust voor dit soort mediations: Het gaat om mensen in vaak stressvolle omstandigheden waar haar people skills en levenservaring verlichting kunnen brengen. Het gaat ook om inhoudelijke kwesties waarbij haar juridisch/analytisch vermogen goed te pas komt.

CDJ-portret01

‘Corine heeft meer dan 20 jaar (en vele honderden mediations) ervaring.’

Ervaring

In 1981 studeerde Corine af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, strafrechtelijke afstudeerrichting. Ze ging direct aan het werk bij het Bureau voor Rechtshulp in Den Haag en stapte in 1984 over naar de (sociale) advocatuur.

Van maart 1984 tot mei 1996 werkte ze als advocaat in de Schilderwijk in Den Haag (kantoor Van Welsem en De Jong), van juni 1996 tot december 2011 werkte ze in het kantoor Hofdijk en De Jong aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag.
Beide kantoren hadden een sociaal karakter, Corine specialiseerde zich na een periode als strafrechtadvocaat in het sociaal zekerheidsrecht. Vanaf 1994 beoefende ze daarnaast de mediationpraktijk. Vanaf 2003 doet ze alleen nog mediations.
In januari 2012 werd Corine Teamleider Mediation bij De Clercq Advocaten•Notarissen in Leiden. Ze heeft tot maart 2015 binnen dit meer commerciële kantoor gewerkt, met veel plezier.

Mediators zijn in een advocatenkantoor voor de buitenwereld minder zichtbaar. Om die reden oefent Corine haar praktijk vanaf 1 maart 2015 uit in Den Haag als zelfstandig Mediator-Advocaat.

Ze heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) geregistreerd met het rechtsgebied “Arbeidsmediation”. Volgens de normen van de NOVA dient ze jaarlijks 10 opleidingspunten op dit rechtsgebied te halen (en dat lukt ruimschoots).

 width=

LOGO_NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN“Mediator zijn is een vak apart. Als mediator-advocaat heb ik ervoor gekozen om het vak professioneel te beoefenen”

Teammediation / groepsmediation

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_GROEPSMEDIATION

De kopjes “organisatie” en “samenwerking” duiden op kwesties waar meerdere personen bij betrokken kunnen zijn.

Soms zijn de verhoudingen binnen een team verstoord, soms is er spanning tussen een Ondernemingsraad en de Bestuurder. Wanneer er (veel) meer dan vier personen betrokken zijn, kan een groepsmediation worden ingezet.

Bij groepsmediations wordt gebruik gemaakt van andere werkvormen dan bij mediations in kleiner gezelschap.

Het is niet effectief om met 20 mensen in een kring te spreken, wel is van belang dat al die 20 mensen invloed kunnen uitoefenen en ervaren dat ze gehoord zijn.

Corine de Jong heeft een specialisatie leergang groepsmediation gevolgd en geeft hier ook workshops over. Ze heeft ervaring met mediations in teams: de administratie op een school, een chauffeursteam bij een grote organisatie, ondernemingsraden, een afdeling binnen een gemeente… enzovoort.

Raadslieden / Advocaten

Bij arbeidskwesties is het belangrijk dat de betrokkenen deugdelijk worden geadviseerd over de (juridische) consequenties.

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_MEDIATION

Mediation kan worden ingezet om op een gedejuridiseerde manier een oplossing te vinden. De bottom line is echter altijd: hoe staan we ervoor als de zaak toch aan de rechter zou moeten worden voorgelegd. Om deze reden kunnen raadslieden betrokken zijn bij een mediation: als verwijzers, op de achtergrond of aan tafel.
Raadslieden zijn van harte welkom aan de mediationtafel. Zij kunnen door hun aanwezigheid bijdragen aan een efficiënt proces.
Wanneer zij niet vanaf het begin deelnemen, kunnen zij meelezen met de verslagen die van de gesprekken worden gemaakt. Doorgaans wordt dan gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deelnemen aan een later (laatste) gesprek kan dan alsnog.

Corines ervaring is dat deelname van juridische adviseurs kan bijdragen aan een vlotte mediation met duurzame uitkomst.

Visie / praktijk

Het vak van advocaat is herkenbaar en met regels en waarborgen omgeven. Corine voelt zich thuis in de Balie en blijft daar graag deel van uitmaken.

Eén van de herkenningspunten van de advocatuur is de “partijdigheid”, dat is niet van toepassing op de mediator-advocaat. Corine treed alleen als onafhankelijk mediator op tussen partijen.

Ze beschikt niet over een “Derdenrekening” in de zin van de Verordening op de Advocatuur, omdat er geen financiële transacties voor cliënten via haar praktijk plaatsvinden.

Een enkele keer begeleidt ze één partij als “conflictcoach” of adviseur met betrekking tot conflicthantering. Vanzelfsprekend kan ze dan niet meer als mediator optreden in een kwestie waar zo’n partij bij betrokken is.

over Corine de Jong

Corine de Jong (1955) studeerde in 1981 af in het Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkte tot begin 1984 bij het Bureau voor Rechtshulp en Den Haag, als penitentiair medewerker.
Van maart 1984 tot en met mei 1996 was ze zelfstandig advocaat (en later ook mediator) bij Van Welsem en De Jong Advocaten in Den Haag. Van juni 1996 tot 31 december 2011 was ze werkzaam als advocaat-mediator bij Hofdijk en De Jong Advocaten en Mediators in Den Haag. Vanaf 1 januari 2012 tot eind februari 2015 was ze Teamleider Mediation bij De Clercq Advocaten•Notarissen.
Vanaf 1 maart 2015 is Corine gevestigd als zelfstandig mediator-advocaat in Den Haag.

In 1994 werd de opleiding tot mediator afgerond en sindsdien kreeg dit vak steeds meer de overhand in haar praktijk.
Vanaf mei 2003 heeft ze de “partijdige” kant van de advocatuur beëindigd en neemt ze alleen mediations aan. De nadruk ligt daarbij op samenwerkingsproblematiek en arbeidszaken.
In 1985 gaf ze de eerste trainingen communicatieve vaardigheden voor advocaten. Door de jaren heen heeft ze het geven van trainingen altijd gecombineerd met de advocaten / mediatorspraktijk: de ene activiteit versterkt de andere.
Corine de Jong is gehuwd met een huisarts en heeft drie zonen.

Visie

Corine is trainer sinds 1982, vanuit haar ervaring heeft ze de volgende visies ontwikkeld:

 • Een training heeft meer waarde wanneer de trainer zelf ervaring heeft met de stof die getraind moet worden
 • Een trainer zou veiligheid moeten bieden aan alle deelnemers
 • Succeservaringen zijn de beste motivators
 • Een training zou ook leuk moeten zijn. Een enthousiaste groep helpt de deelnemers verder
 • Een trainer moet buiten het draaiboek durven gaan als dat nodig is
 • Het doel van de training dient helder te zijn en als leading star in de cursus waarneembaar te zijn
 • Wanneer een trainer plezier aan een training beleeft, werkt dat inspirerend voor de deelnemers
 • Iedereen leert op eigen wijze. De trainer is er om de stof voor allen toegankelijk te maken