Ervaring

In 1981 studeerde Corine af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, strafrechtelijke afstudeerrichting. Ze ging direct aan het werk bij het Bureau voor Rechtshulp in Den Haag en stapte in 1984 over naar de (sociale) advocatuur.

Van maart 1984 tot mei 1996 werkte ze als advocaat in de Schilderwijk in Den Haag (kantoor Van Welsem en De Jong), van juni 1996 tot december 2011 werkte ze in het kantoor Hofdijk en De Jong aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag.
Beide kantoren hadden een sociaal karakter, Corine specialiseerde zich na een periode als strafrechtadvocaat in het sociaal zekerheidsrecht. Vanaf 1994 beoefende ze daarnaast de mediationpraktijk. Vanaf 2003 doet ze alleen nog mediations.
In januari 2012 werd Corine Teamleider Mediation bij De Clercq Advocaten•Notarissen in Leiden. Ze heeft tot maart 2015 binnen dit meer commerciële kantoor gewerkt, met veel plezier.

Mediators zijn in een advocatenkantoor voor de buitenwereld minder zichtbaar. Om die reden oefent Corine haar praktijk vanaf 1 maart 2015 uit in Den Haag als zelfstandig Mediator-Advocaat.

Ze heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) geregistreerd met het rechtsgebied “Arbeidsmediation”. Volgens de normen van de NOVA dient ze jaarlijks 10 opleidingspunten op dit rechtsgebied te halen (en dat lukt ruimschoots).

 width=

LOGO_NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN“Mediator zijn is een vak apart. Als mediator-advocaat heb ik ervoor gekozen om het vak professioneel te beoefenen”

Visie / praktijk

Het vak van advocaat is herkenbaar en met regels en waarborgen omgeven. Corine voelt zich thuis in de Balie en blijft daar graag deel van uitmaken.

Eén van de herkenningspunten van de advocatuur is de “partijdigheid”, dat is niet van toepassing op de mediator-advocaat. Corine treed alleen als onafhankelijk mediator op tussen partijen.

Ze beschikt niet over een “Derdenrekening” in de zin van de Verordening op de Advocatuur, omdat er geen financiële transacties voor cliënten via haar praktijk plaatsvinden.

Een enkele keer begeleidt ze één partij als “conflictcoach” of adviseur met betrekking tot conflicthantering. Vanzelfsprekend kan ze dan niet meer als mediator optreden in een kwestie waar zo’n partij bij betrokken is.

Dubbele waarborgen

Als advocaat dient Corine te voldoen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. De regelgeving is uitgebreid en wordt streng toegepast. Doel van de regelgeving is het “beschermen” van de cliënten en van de goede naam van de advocatuur als geheel.
Als mediator dient Corine zich te houden aan de regels van de Mediators Federatie Nederland en de Stichting Kwaliteit Mediators (MfN / SKM).
Ook deze regelgeving is er ter bescherming van cliënten en de goede naam, in dit geval van mediation.
Er zijn dus dubbele waarborgen op Corine van toepassing en er moet aan dubbele eisen voor Permanente Educatie worden voldaan.
Corine voldoet hier graag aan: kwaliteit staat hoog in haar vaandel.

Intervisie

Corine maakt deel uit van een groep advocaten die allen ook mediator zijn. Zij komen regelmatig bij elkaar in intervisiebijeenkomsten. Leren met gelijken is een vruchtbaar (en leuk) proces.

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_INTERVISIE

Corine begeleidt ook andere intervisiegroepen o.a. bij de Ombudsbemiddelaars van het Bureau de Nationale Ombudsman.

Intervisiegroepen functioneren het best als er gebruik wordt gemaakt van gestructureerde intervisiemethoden en werkvormen zoals praktijksimulaties. Corine biedt begeleiding aan intervisiegroepen om effectief en vruchtbaar te werken.

Bestuurlijke ervaring

Corine heeft door de jaren heen een aantal bestuurlijke taken vervuld:

Samenhangend met Advocatuur

Lid Commissie Specialisatie Haagse Orde van Advocaten, lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten, lid Werkgroep Praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten, Lid Commissie WAO/AAW Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag, lid Adviescommissie Rechtshulp Haagse Orde van Advocaten, Bestuurslid van de Raad voor Rechtsbijstand in het Hofressort Den Haag, lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten

Samenhangend met Mediation

In de sfeer van Mediation maakte Corine langdurig deel uit van de Commissie Kwaliteit van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), de Toetsingscommissie voor Opleidingsinstituten van het NMI, ze is medeoprichter van de Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg en maakte langdurig deel uit van de werkgroep Mediators in Arbeid, Organisatie en Samenwerking, thans Vereniging Arbeidsmediators Nederland.