Wat is mediation?

Mediation is een manier om zélf conflicten op te lossen, onder leiding van een professionele, neutrale tussenpersoon. Belangrijke kenmerken van mediation:

 width=

 • De betrokkenen houden zelf zeggenschap over de kwestie, er wordt niet voor hen of over hen beslist
 • De mediator helpt om een vastgelopen overleg weer op gang te brengen
 • De mediator geeft alle betrokkenen de gelegenheid om hún kant van het verhaal over het voetlicht te brengen
 • De mediator zorgt voor evenwicht aan tafel
 • Het gaat om de zakelijke én om de persoonlijke kant
 • Mediation biedt een systematische aanpak
 • Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd door het mediationcontract en het MfN-mediationreglement. Hierdoor kan over alles worden gesproken
 • Mediation biedt een snelle oplossing, tegen relatief lage kosten
Download hier de brochure
over verloop van mediation

Waarom een gespecialiseerde arbeidsmediator?

Mediations rond Arbeid, Organisatie en Samenwerking hebben een aantal kenmerken die speciale kennis en vaardigheden van de mediator vragen:
 • Er staat (financieel en anderszins) veel op het spel
 • Er is sprake van specialistische regelgeving die bepalend is voor mogelijke oplossingen
 • In de verhoudingen tussen werkgever en werknemer spelen machtsfactoren een rol
 • De arbeidsmediator kan betrokkenen helpen om een oplossing te vinden bij tegengestelde belangen
 • Soms zijn er veel mensen betrokken
 • De mediator helpt bij de keuze wie aan tafel komt: is er voldoende mandaat? Wie zijn nodig om écht tot een oplossing te komen? Met of zonder adviseurs of advocaten

Waarom Corine de Jong?

Corine de Jong houdt haar kennis van het arbeidsrecht gedegen bij: ze volgt inhoudelijke nascholingen en maakt deel uit van een kennisnetwerk. Ze heeft een specialisatie opleiding tot arbeidsmediator ontwikkeld die ze een aantal malen per jaar geeft.

Kennis over het arbeidsrecht, de WWZ, re-integratie na arbeidsongeschiktheid, de Wet Poortwachter, WW, fiscale aspecten is in haar ogen nodig voor de arbeidsmediator: niet om de betrokkenen bij te staan als juridisch adviseur, wel om het mediationproces efficiënt te kunnen begeleiden. Kennis van deze zaken voorkomt dat in de mediation een doodlopende weg wordt ingeslagen.

Corine heeft meer dan 20 jaar (en vele honderden mediations) ervaring. Ze houdt van het vak van mediator en kiest bewust voor dit soort mediations: Het gaat om mensen in vaak stressvolle omstandigheden waar haar people skills en levenservaring verlichting kunnen brengen. Het gaat ook om inhoudelijke kwesties waarbij haar juridisch/analytisch vermogen goed te pas komt.

CDJ-portret01

‘Corine heeft meer dan 20 jaar (en vele honderden mediations) ervaring.’

Teammediation / groepsmediation

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_GROEPSMEDIATION

De kopjes “organisatie” en “samenwerking” duiden op kwesties waar meerdere personen bij betrokken kunnen zijn.

Soms zijn de verhoudingen binnen een team verstoord, soms is er spanning tussen een Ondernemingsraad en de Bestuurder. Wanneer er (veel) meer dan vier personen betrokken zijn, kan een groepsmediation worden ingezet.

Bij groepsmediations wordt gebruik gemaakt van andere werkvormen dan bij mediations in kleiner gezelschap.

Het is niet effectief om met 20 mensen in een kring te spreken, wel is van belang dat al die 20 mensen invloed kunnen uitoefenen en ervaren dat ze gehoord zijn.

Corine de Jong heeft een specialisatie leergang groepsmediation gevolgd en geeft hier ook workshops over. Ze heeft ervaring met mediations in teams: de administratie op een school, een chauffeursteam bij een grote organisatie, ondernemingsraden, een afdeling binnen een gemeente… enzovoort.

Raadslieden / Advocaten

Bij arbeidskwesties is het belangrijk dat de betrokkenen deugdelijk worden geadviseerd over de (juridische) consequenties.

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_MEDIATION

Mediation kan worden ingezet om op een gedejuridiseerde manier een oplossing te vinden. De bottom line is echter altijd: hoe staan we ervoor als de zaak toch aan de rechter zou moeten worden voorgelegd. Om deze reden kunnen raadslieden betrokken zijn bij een mediation: als verwijzers, op de achtergrond of aan tafel.
Raadslieden zijn van harte welkom aan de mediationtafel. Zij kunnen door hun aanwezigheid bijdragen aan een efficiënt proces.
Wanneer zij niet vanaf het begin deelnemen, kunnen zij meelezen met de verslagen die van de gesprekken worden gemaakt. Doorgaans wordt dan gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deelnemen aan een later (laatste) gesprek kan dan alsnog.

Corines ervaring is dat deelname van juridische adviseurs kan bijdragen aan een vlotte mediation met duurzame uitkomst.

Meertalige mediations

CDJ-landen

Corine spreekt vloeiend Nederlands en Engels, ze kan behoorlijk uit de voeten in het Frans en het Duits. In de afgelopen jaren heeft ze regelmatig mediations in het Engels gedaan en ook geregeld mediations waar aan tafel meerdere talen werden gesproken (Nederlands-Frans, Nederlands-Duits, Nederlands-Frans-Engels).
Natuurlijk is meertaligheid in een mediation een uitdaging, de ervaring leert dat de gezamenlijke inspanning om elkaar te begrijpen ook een positieve uitwerking heeft op het mediationproces.

TV programma “Het Familiediner”

Corine de Jong is vanaf het begin betrokken geweest bij het EO Televisieprogramma Het Familiediner. Ze is betrokken bij het trainen van de redactie.

Bij dit programma worden familieleden na een conflict weer met elkaar in contact gebracht bij een diner. De conflicten hebben soms een lange historie.

Corine de Jong is de vaste mediator van het programma en wordt betrokken bij de nazorg aan de deelnemers. Deze mediations vinden net als alle andere mediations die Corine doet, plaats onder de waarborgen van het MfN mediation reglement.

logo1