Teammediation / groepsmediation

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_GROEPSMEDIATION

De kopjes “organisatie” en “samenwerking” duiden op kwesties waar meerdere personen bij betrokken kunnen zijn.

Soms zijn de verhoudingen binnen een team verstoord, soms is er spanning tussen een Ondernemingsraad en de Bestuurder. Wanneer er (veel) meer dan vier personen betrokken zijn, kan een groepsmediation worden ingezet.

Bij groepsmediations wordt gebruik gemaakt van andere werkvormen dan bij mediations in kleiner gezelschap.

Het is niet effectief om met 20 mensen in een kring te spreken, wel is van belang dat al die 20 mensen invloed kunnen uitoefenen en ervaren dat ze gehoord zijn.

Corine de Jong heeft een specialisatie leergang groepsmediation gevolgd en geeft hier ook workshops over. Ze heeft ervaring met mediations in teams: de administratie op een school, een chauffeursteam bij een grote organisatie, ondernemingsraden, een afdeling binnen een gemeente… enzovoort.