Raadslieden / Advocaten

Bij arbeidskwesties is het belangrijk dat de betrokkenen deugdelijk worden geadviseerd over de (juridische) consequenties.

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_MEDIATION

Mediation kan worden ingezet om op een gedejuridiseerde manier een oplossing te vinden. De bottom line is echter altijd: hoe staan we ervoor als de zaak toch aan de rechter zou moeten worden voorgelegd. Om deze reden kunnen raadslieden betrokken zijn bij een mediation: als verwijzers, op de achtergrond of aan tafel.
Raadslieden zijn van harte welkom aan de mediationtafel. Zij kunnen door hun aanwezigheid bijdragen aan een efficiënt proces.
Wanneer zij niet vanaf het begin deelnemen, kunnen zij meelezen met de verslagen die van de gesprekken worden gemaakt. Doorgaans wordt dan gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deelnemen aan een later (laatste) gesprek kan dan alsnog.

Corines ervaring is dat deelname van juridische adviseurs kan bijdragen aan een vlotte mediation met duurzame uitkomst.