Meertalige mediations

CDJ-landen

Corine spreekt vloeiend Nederlands en Engels, ze kan behoorlijk uit de voeten in het Frans en het Duits. In de afgelopen jaren heeft ze regelmatig mediations in het Engels gedaan en ook geregeld mediations waar aan tafel meerdere talen werden gesproken (Nederlands-Frans, Nederlands-Duits, Nederlands-Frans-Engels).
Natuurlijk is meertaligheid in een mediation een uitdaging, de ervaring leert dat de gezamenlijke inspanning om elkaar te begrijpen ook een positieve uitwerking heeft op het mediationproces.