Visie / praktijk

Het vak van advocaat is herkenbaar en met regels en waarborgen omgeven. Corine voelt zich thuis in de Balie en blijft daar graag deel van uitmaken.

Eén van de herkenningspunten van de advocatuur is de “partijdigheid”, dat is niet van toepassing op de mediator-advocaat. Corine treed alleen als onafhankelijk mediator op tussen partijen.

Ze beschikt niet over een “Derdenrekening” in de zin van de Verordening op de Advocatuur, omdat er geen financiële transacties voor cliënten via haar praktijk plaatsvinden.

Een enkele keer begeleidt ze één partij als “conflictcoach” of adviseur met betrekking tot conflicthantering. Vanzelfsprekend kan ze dan niet meer als mediator optreden in een kwestie waar zo’n partij bij betrokken is.