Waarom een gespecialiseerde arbeidsmediator?

Mediations rond Arbeid, Organisatie en Samenwerking hebben een aantal kenmerken die speciale kennis en vaardigheden van de mediator vragen:
  • Er staat (financieel en anderszins) veel op het spel
  • Er is sprake van specialistische regelgeving die bepalend is voor mogelijke oplossingen
  • In de verhoudingen tussen werkgever en werknemer spelen machtsfactoren een rol
  • De arbeidsmediator kan betrokkenen helpen om een oplossing te vinden bij tegengestelde belangen
  • Soms zijn er veel mensen betrokken
  • De mediator helpt bij de keuze wie aan tafel komt: is er voldoende mandaat? Wie zijn nodig om écht tot een oplossing te komen? Met of zonder adviseurs of advocaten