Wat is mediation?

Mediation is een manier om zélf conflicten op te lossen, onder leiding van een professionele, neutrale tussenpersoon. Belangrijke kenmerken van mediation:

 width=

  • De betrokkenen houden zelf zeggenschap over de kwestie, er wordt niet voor hen of over hen beslist
  • De mediator helpt om een vastgelopen overleg weer op gang te brengen
  • De mediator geeft alle betrokkenen de gelegenheid om hún kant van het verhaal over het voetlicht te brengen
  • De mediator zorgt voor evenwicht aan tafel
  • Het gaat om de zakelijke én om de persoonlijke kant
  • Mediation biedt een systematische aanpak
  • Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd door het mediationcontract en het MfN-mediationreglement. Hierdoor kan over alles worden gesproken
  • Mediation biedt een snelle oplossing, tegen relatief lage kosten
Download hier de brochure
over verloop van mediation