Dubbele waarborgen

Als advocaat dient Corine te voldoen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. De regelgeving is uitgebreid en wordt streng toegepast. Doel van de regelgeving is het “beschermen” van de cliënten en van de goede naam van de advocatuur als geheel.
Als mediator dient Corine zich te houden aan de regels van de Mediators Federatie Nederland en de Stichting Kwaliteit Mediators (MfN / SKM).
Ook deze regelgeving is er ter bescherming van cliënten en de goede naam, in dit geval van mediation.
Er zijn dus dubbele waarborgen op Corine van toepassing en er moet aan dubbele eisen voor Permanente Educatie worden voldaan.
Corine voldoet hier graag aan: kwaliteit staat hoog in haar vaandel.