Instituten

Op dit moment is Corine als senior-trainer verbonden aan het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en Het Amsterdams ADR Instituut

Verder geeft ze een aantal training bij OSR Juridische Opleidingen,
voor het trainingsinstituut voor de

Rechterlijke Macht SSR, de Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen en maatwerktrainingen voor Ondernemingsraden, het Ministerie van Defensie, Gemeenten, Provincies.

Rond advocatuur en mediation begeleidt Corine intervisiegroepen.

 width=