Intervisie

Corine maakt deel uit van een groep advocaten die allen ook mediator zijn. Zij komen regelmatig bij elkaar in intervisiebijeenkomsten. Leren met gelijken is een vruchtbaar (en leuk) proces.

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_INTERVISIE

Corine begeleidt ook andere intervisiegroepen o.a. bij de Ombudsbemiddelaars van het Bureau de Nationale Ombudsman.

Intervisiegroepen functioneren het best als er gebruik wordt gemaakt van gestructureerde intervisiemethoden en werkvormen zoals praktijksimulaties. Corine biedt begeleiding aan intervisiegroepen om effectief en vruchtbaar te werken.