Bestuurlijke ervaring

Corine heeft door de jaren heen een aantal bestuurlijke taken vervuld:

Samenhangend met Advocatuur

Lid Commissie Specialisatie Haagse Orde van Advocaten, lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten, lid Werkgroep Praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten, Lid Commissie WAO/AAW Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag, lid Adviescommissie Rechtshulp Haagse Orde van Advocaten, Bestuurslid van de Raad voor Rechtsbijstand in het Hofressort Den Haag, lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten

Samenhangend met Mediation

In de sfeer van Mediation maakte Corine langdurig deel uit van de Commissie Kwaliteit van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), de Toetsingscommissie voor Opleidingsinstituten van het NMI, ze is medeoprichter van de Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg en maakte langdurig deel uit van de werkgroep Mediators in Arbeid, Organisatie en Samenwerking, thans Vereniging Arbeidsmediators Nederland.